Thông tin tóm tắt của luận án tiến sĩ “Chi tảo hai roi phù du Protoperidinium Bergh 1881 trong vùng biển Việt Nam”


Tên luận án: “Chi tảo hai roi phù du Protoperidinium Bergh 1881 trong vùng biển Việt Nam”

Họ tên Nghiên cứu sinh: Phan Tấn Lượm
Họ tên Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm, PGS.TS. Đoàn Như Hải.

Để xem bản tóm tắt Luận án tiến sĩ (Bản tiếng Việt), xem tại đây
Để xem toàn bộ Luận án tiến sĩ, xem tại đây

Nguồn: Học viện Khoa học và Công nghệ

Previous Microplankton biomass and diversity in the Vietnamese upwelling area during SW Monsoon under normal conditions and after an ENSO event
Next Vân Phong Trip