Rạn san hô: Đâu chỉ có san hô và sinh vật đáy lớn

Làm khoa học đâu chỉ trong một ngày!

Nghiên cứu tác động của con người đến rạn san hô

Các nhà khoa học của phòng Sinh vật Phù du Biển đã phối hợp với Trung tâm Địa Di truyền học, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) khảo sát vi sinh vật trong rạn san hô vịnh Nha Trang và Cà Ná trong tháng 4 năm 2015.

Nhiều chuyến khảo sát dưới nước đã được thực hiện.

Các nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhiều vấn đề, trong đó có tập trung đến các đặc trưng di truyền của san hô trong những điều kiện nhiệt độ và ánh sáng khác nhau, các vi sinh vật liên quan đến bệnh của san hô và các vector chuyển tải mầm bệnh.

Hàng trăm mẫu vật đã được thu thập và hàng trăm mẫu thí nghiệm đã được lưu giữ và phân tích. Quá trình phân tích mẫu và số liệu có thể diễn ra nhiều năm. Trong công bố mới nhất của chúng tôi, một phẩn dữ liệu thu được từ san hô Porites đã được phân tích và chứng minh rằng vùng mô bị bệnh có số lượng vi sinh vật cao hơn (kém đa dạng di truyền của vi sinh vật), có tính ổn định cao và có thể được dùng làm chỉ thị sinh học cho san hô đang bị stress.

Có thể tìm đọc bài báo “Increased Bacterial Richness Associated With Lesions Within the Porites spp. of Viet nam” tại Front. Ecol. Evol., 27 May 2020 https://doi.org/10.3389/fevo.2020.00151  .

Vùng san hô bị bệnh và không bị bệnh trên cùng 1 tập đoàn (ảnh trích từ bài báo)

Ảnh hưởng của các điều kiện môi trường đến đặc trưng di truyền của san hô Galaxea

Ở một nghiên cứu khác, một phần tập đoàn san hô Galaxea được tách và nuôi trong các điều kiện môi trường khác nhau để xem xét sự biến đổi các đặc trưng di truyền của loài này.

Rạn san hô: Đâu chỉ có san hô và sinh vật đáy lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top