Phát hiện loài mới Protoperidinium smithii H. Doan-Nhu, L. Phan-Tan et L. Nguyen-Ngoc, 2018

Trong chuyến khảo sát Nam cực của tàu  RVIB Nathaniel B. Palmer từ ngày 24 tháng 12 năm 2011 đến ngày 10 tháng 2 năm 2012 do Quỹ Nghiên cứu Khoa học – Hoa Kỳ (NSF-US) tài trợ. GS.TS. Đoàn Như Hải đã cùng với GS.TS. Walker Smith (Viện Khoa học biển Virginia- VIMS) nghiên cứu vai trò của sắt (Fe) liên quan đến sự nở hoa của vi tảo sợi bám Phaeocystis và cấu trúc quần xã thực vật phù du trong vùng biển Ross (Nam cực). Qua phân tích các mẫu vật, các nhà khoa học của phòng Sinh vật Phù du Biển, Viện Hải dương học (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã phát hiện một loài tảo mới trong chi tảo Hai roi – Protoperidinium với tên khoa học là  Protoperidinium smithii H. Doan-Nhu, L. Phan-Tan et L. Nguyen-Ngoc, 2018.

Loài mới này có kích thước nhỏ, thân tế bào dạng hình quả lê không cân đối với phần vỏ trên dài hơn. Chiều dài tế bào 45,1 ± 5,1 µm, đường kính 19,2 ± 3,2 µm và chiều sâu 16,6 ± 1,4 µm. Sừng vỏ trên ngắn và hơi nghiêng về bên phải. Tấm 1’ đặc trưng hình chữ S. Tấm 6” rất rộng. Vỏ dưới ngắn và không cân đối với 2 gai phân kỳ. Bề mặt vỏ trơn nhẵn với các lỗ có kích thước khác nhau. Các lỗ đều có vành xung quanh. Loài P. smithii được tìm thấy ở hầu hết các trạm khảo sát và có phân bố đến độ sâu 100m và phong phú hơn ở khu vực có nhiệt độ cao hơn (-1,58 – +1,93oC), độ muối thấp hơn (33,13-34,18), và ở nơi có hàm lượng chlorophyll-a cao (4,7 – 26,1 µgL-1) so với các vùng khác trong biển Ross.

Thông tin chi tiết về các phát hiện mới này có thể tìm thấy trên tạp chí: Polar Biology 41: 983-992.

Cùng trong bài báo này, các tác giả đã mô tả bổ sung các đặc trưng hình thái của loài Protoperidinium defectum (Balech 1965) Balech 1974 có nguồn gốc từ Nam Cực được phát hiện năm 1965.

Người đưa tin: GS.TS.Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học

Phát hiện loài mới Protoperidinium smithii H. Doan-Nhu, L. Phan-Tan et L. Nguyen-Ngoc, 2018
Scroll to top