Nghiên cứu tảo nở hoa

NGHIÊN CỨU TẢO NỞ HOA

THÁNG 04/2017

NỞ HOA CỦA TẢO TRÊN ĐÈO HẢI VÂN (Ảnh – anhtuan85) In This Issue: nghiên cứu tảo nở hoa
[infobox]

Nghiên cứu tảo nở hoa có khả năng gây hại ở vịnh Vân Phong

Đoàn N.H.

[/infobox]
[column size=’1/3′ ]
Một trong những tàu tham gia khảo sát vịnh Vân Phong. Ảnh – ĐNH

Trong tháng 4 năm 2017, đoàn khảo sát của viên Hải Dương học từ các phòng chuyên môn: Vật lý biển, Thủy – địa hóa, Sinh thái biển, Trung tâm Dữ liệu và Viễn thám – GIS và phòng Sinh vật phù du đã có một khảo sát toàn diện nhiều lĩnh vực trong vịnh Vân Phong. Chuyến khảo sát này là một trong các hoạt động của nhiệm vụ khoa học tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định Viện Hải Dương học chủ trì và phòng Sinh vật Phù du là đơn vị thực hiện, là: Điều tra, đánh giá hiện tượng nở hoa của vi tảo và xác định nguyên nhân gây chết của đối tượng thủy sinh trong vịnh Vân Phong; đề xuất các biện pháp phòng ngừa [/column]

[column size=’1/3′]Mười bốn nhà khoa học đã tham gia thực địa khảo sát mặt rộng tại 17 trạm và 4 trạm liên tục. Các thông số đo đạc thực địa sẽ góp phần đánh giá cơ bản hiện trạng đa dạng sinh vật phù du, khảo sát tình trạng ưu dưỡng và các điều kiện thủy lý – hóa có khả năng kích thích nở hoa, hiện trạng trao đổi nước và đặc trưng hóa học trầm tích, …. Ngoài ra, hàng trăm mẫu vật và hàng nghìn số liệu đã được thu thập để phân tích và phục vụ các chuyên đề khoa học chuyên sâu, làm cơ sở khoa học cho những giải pháp cơ bản của nhiệm vụ khoa học này.

Vì sao phải nghiên cứu tảo nở hoa trong vịnh Vân Phong?

Một phần của lượng mẫu thu thập được trong chuyến khảo sát. Ảnh – ĐNH

Trong tháng 10 và 11 năm 2016, đã xảy ra hàng loại các vụ cá chết ở các lồng nuôi hải sản ở vịnh Vân Phong. Đồng thời, cá tự nhiên chết ở khu vực đỉnh vịnh và Vạn Giã cũng được người dân báo. [/column]

[column size=’1/3′]Khảo sát của phòng Sinh vật phù du, Viện Hải Dương học, đã cho thấy có hiện tượng nở hoa của tảo hai roi Ceratium furca và loài này có thể là nguyên nhân chính gây chết sinh vật nuôi. Tuy vậy, nhiều khía cạnh nghiên cứu khác nhau cũng cần được thực hiện nhằm làm rõ nguyên nhân và tìm biện pháp bảo vệ sinh vật trong vịnh

Hình ảnh cá bớp chết, ảnh do doanh nghiệp nuôi cá lồng cung cấp.

Có nhiều nguyên nhân làm sinh vật thủy sinh chết hàng loạt trong đó có cả nở hoa của tảo gây hại. Điều kiện nở hoa và cơ chế gây chết có thể khác nhau tùy loài tảo. Vì vậy, để giảm thiểu tác động gây hại thì ở bất cứ quốc gia nào một chương trình giám sát cần được thiết lập.

[/column]
Nghiên cứu tảo nở hoa
Scroll to top