shutterstock_1019265877-compressor

Công bố khoa học 2019

Tp chí SCI/SCIE

1.      Gusev E, H Doan-Nhu, L Nguyen-Ngoc, EE Guseva, L Phan-Tan, 2019. Silica-scaled chrysophytes from Cam Ranh Peninsula (Khanh Hoa Province, Viet Nam). Nova Hedwigia, Beiheft 148: 63-76. DOI: 10.1127/nova-suppl/2019/077

2.      Weber, S.C., Subramaniam, A., Montoya, J.P., Doan-Nhu, H., Nguyen-Ngoc, L., Dippner, J.W. and Voss, M., 2019. Habitat delineation in highly variable marine environments. Frontiers in Marine Science 6: 112. https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00112

Quốc tế ISSN

1.      Le Thi Kim Tuyen, Bach Khanh Hoa and Lam Nguyen-Ngoc, 2019. Isolation of five type IIG restriction modification (RM) enzyme genes with different DNA recognition sites from a single environmental  DNA sample . African Journal of Biotechnology, 8(13): 280-288

2.      Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thai Hoa, Tong Phuoc Hoang Son and Lam Nguyen-Ngoc, 2019. Vegetation Biomass of Sargassum Meadows in An Chan Coastal Waters, Phu Yen Province, Vietnam Derived from PlanetScope Image. Journal of Environmental Science and Engineering B 8 (2019) 81-92. doi:10.17265/2162-5263/2019.03.001

VAST 2

1.      Trương Sĩ Hải Trình, Nguyễn Tâm Vinh, 2018. Đa dạng sinh học động vật phù du biển vùng biển ven bờ Sơn Trà, Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Biển,18 (4A):59-71.

2.      Trần Thị Lê Vân, Đoàn Như Hải, Phan Tấn Lượm, Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Thị Minh Huệ, Huỳnh Thị Ngọc Duyên, 2018.  Thực vật phù du  vùng biển ven bờ Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Biển, 18 (4A):43-58.       

3.      Trinh Si-Hai Truong, Vinh Tam Nguyen, 2019.  Zooplankton biodiversity in the biosphere of Cu Lao Cham – Hoi An, 2015-2016, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(4A): 273-285

4.      Huynh Thi Ngoc Duyen, Phan Tan Luom, Tran Thi Le Van, Tran Thi Minh Hue, Nguyen Ngoc Lam, Doan Nhu Hai, 2019. Diversity of phytoplankton in lower Thu Bon river and Cu Lao Cham, Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19 (4A): 215-227.

5.      Vu Van Tac, Doan Nhu Hai, 2018. Bất thường của hàm lượng Chlorophyll tầng mặt tại vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ Việt Nam liên quan đến hiện tượng ENSO. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Biển 18(1): 70-78

6.      Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thai Hoa, Nguyen Van Tu, Nguyen Ngoc Lam, 2019. Spatial distribution of submerged aquatic vegetation in An Chan coastal waters, Phu Yen Rrovince using the Planetscope Satellite Image, Vietnam Journal of Earth Sciences 41 (4): 358-373. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/41/4/14237D

Xuất bản hội thảo quốc tế

1.      Trinh Truong-Si Hai, Vinh Tam Nguyen, 2019. Country Sumaries – Vietnam. In: Harmful Jellyfish Country report in Western Pacific, Editors: A.T.S. Hwai et al. Centre for Marine and Coastal Studies,  Universiti Sains Malaysia, Penang Malaysia. P. 42-51. ISBN: 978-983-42850-8-1.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.