shutterstock_1019265877-compressor

Công bố khoa học 2019

Tạp chí SCI/SCIE 1.      Gusev E, H Doan-Nhu, L Nguyen-Ngoc, EE Guseva, L Phan-Tan, 2019. Silica-scaled chrysophytes from Cam Ranh Peninsula (Khanh Hoa Province, Viet ...