Hợp tác về khoa học biển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ – Chuyến khảo sát của tàu FALKOR

Trong khuôn khổ hợp tác khoa học giữa Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học Công nghệ Georgia (Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ), được sự ủng hộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà khoa học của Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau tham gia chuyến khảo sát “Động học dinh dưỡng và Sinh vật phù du dưới tác động sinh-địa-hóa của dòng vật chất từ sông Mekong” trên tàu FALKOR (Viện Hải dương học Schmidt, Hoa Kỳ) từ ngày 3/6/2016, dự kiến kết thúc hành trình khảo sát vào ngày 20/6/2016.

Phạm vi khảo sát bao gồm 30 trạm từ Khánh Hòa cho đến vùng cửa sông Mekong. Tham gia đoàn khoa học có GS. Joseph Montoya (Viện KHCN Gerorgia) là Khoa học trưởng, các nhà Khoa học chủ chốt là TS. Maren Voss (Viện Nghiên cứu biển Baltich, IOW), TS. Ajit Subramaniam (Trường Đại học Columbia), TS. Annalisa Bracco (Viện KHCN Gerorgia). Phía Việt Nam, Viện Hải dương học có GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm, PGS.TS. Đoàn Như Hải, Ông Nguyễn Chí Thời và Ông Nguyễn Tâm Vinh. Tổng cộng đoàn khoa học có 16 người. Phía Việt Nam chịu trách nhiệm chính về mảng Sinh vật phù du và một số nội dung về vi lưới thức ăn.

Mỗi ngày các nhà khoa học khảo sát 1 trạm, thu mẫu vào lúc sáng và lặp lại vào lúc chiều tối; thời gian giữa 2 lần thu mẫu là đo đạc, chia tách mẫu vật, và tiến hành thực nghiệm mesocosm ngay trên tàu. Cứ từ 2-3 ngày, Khoa học trưởng sẽ tổ chức seminar để các nhà khoa học thảo luận về công việc, cùng với những những phát hiện mới trong quá trình khảo sát.

Các số liệu từ Rosette – CTD và tình trạng của tàu FALKOR được tự động cập nhật 5 phút một lần. Các nhà khoa học có thể tạo 1 diễn đàn trong network để trao đổi thông tin chung và cá nhân. Cô Mónika Gozález (Trường Đại học Costa Rica) phụ trách truyền thông của chuyến khảo sát này. Các thông tin về hoạt động khoa học có thể tham khảo tại trang web: http://schmidtocean.org/cruise-log-post/the-big-picture/

Một số hình ảnh hoạt động khoa học trên tàu FALKOR:

khaosattrentaufalcor
Hướng dẫn vận hành tời

khaosattrentaufalcor1

Thu mẫu Sinh vật phù du

khaosattrentaufalcor2

Khảo sát nhanh các mẫu vật Thực vật phù du (Ảnh của Philip Guenther, FALKOR)

khaosattrentaufalcor3

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm báo cáo về Thực vật phù du trong buổi sinh hoạt học thuật trên tàu (Ảnh của Philip Guenther, FALKOR)

Đưa tin từ tàu FALKOR, ngày 14/6/2016
Người đưa tin: GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm, Viện hải dương học

Xử lý tin: Mai Lan

Hợp tác về khoa học biển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ – Chuyến khảo sát của tàu FALKOR
Scroll to top