Homepage

Rạn san hô: Đâu chỉ có san hô và sinh vật đáy lớn

Làm khoa học đâu chỉ trong một ngày! Nghiên cứu tác động của con người đến rạn san hô Các nhà khoa học của phòng Sinh vật Phù du Biển đã phối hợp với Trung tâm Địa Di truyền học, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) khảo sát vi sinh vật trong rạn san hô vịnh […]

Publication 2017

Tạp chí SCI/SCIE Gusev, E. S., Doan-Nhu, H., & Nguyen-Ngoc, L. (2017). Silica-scaled chrysophytes from Cat Tien National Park (Dong Nai Province, Vietnam). Nova Hedwigia. 105 (3-4): 347 – 364. doi.org/10.1127/nova_hedwigia/2017/0416. SCI Phan‐Tan, L., Nguyen‐Ngoc, L., Doan‐Nhu, H., Raine, R., &a...

Subscribe to my email list and stay up-to-date!

Join The Newsletter
You Will Receive The Latest News And Updates On Your Favorite
Scroll to top