Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017”

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
————-
95 năm nghiên cứu khoa học biển (1922 – 2017)
Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế
“Biển Đông 2017”

KHOA HỌC VÌ SỰ TĂNG TRƯỞNG XANH Ở BIỂN ĐÔNG

 
Biển Đông là một trong những vùng biển có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới, có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng và là một vùng biển có ý nghĩa địa chính trị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay Biển Đông đang đối mặt với những thách thức lớn, xuyên biên giới về môi trường và tài nguyên biển, không chỉ tác động đến vùng ven bờ mà cả vùng biển khơi. Vì vậy, các vấn đề trên đã và đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của không chỉ các nước xung quanh Biển Đông, những quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn lợi tự nhiên của vùng biển này, mà còn cả của các nước trong khu vực khác trên thế giới.
Trong suốt 95 năm hình thành và phát triển, hợp tác nghiên cứu khoa học cùng các đối tác trong và ngoài nước, Viện Hải dương học đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu khảo sát, thu được những kiến thức khoa học to lớn về Biển Đông, góp phần đáng kể vào sự phát triển bền vững kinh tế biển và bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường Biển Đông.
Hội nghị Khoa học Biển Đông được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, lần thứ hai vào năm 2002, và sau đó lặp lại mỗi năm năm, là cơ hội để chúng ta nhìn lại các hoạt động nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam và lân cận, là nơi để các nhà khoa học và quản lý gặp gỡ, trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực khoa học biển và các vấn đề môi trường đang được quan tâm, và tăng cường hợp tác tương lai trong lĩnh vực khoa học biển trong khu vực. Cùng với sự phát triển của khoa học biển trong giai đoạn hội nhập quốc tế, từ 2007, Hội nghị Biển Đông được mở rộng hơn tới các nhà khoa học và quản lý quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập (14/9/1922 – 14/9/2017), Viện Hải dương học sẽ tổ chức Diễn đàn-Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017: Khoa học vì sự tăng trưởng xanh ở Biển Đông”, nhằm tổng kết các kết quả và thành tựu nghiên cứu khoa học về Biển Đông trong 05 năm qua, nâng cao kiến thức về khoa học biển và tăng cường hợp tác quốc tế hướng tới phát triển kinh tế biển xanh trong khu vực.
Diễn đàn – Hội nghị Khoa học Quốc tế “Biển Đông 2017”
Scroll to top