Đề tài/Dự án

Dự án HabVIET

HABViet Project 1999-2001, 2001-2004, and 2005-2008 Background: Almost 100 algal species are now known or suspected to produce toxins, and both the frequency, intensity, and geographical distribution of the harmful algal blooms (HAB) appear to have increased over the last few decades. Many blooms have severe ecological and socio-economic impact as they may cause damage […]

Đề Tài KC 09.03/06-10

Đề Tài KC 09.03/06-10: Nghiên cứu quá trình phát sinh thuỷ triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Lâm Phòng Sinh vật phù du […]

Scroll to top