Đặc sắc

Rạn san hô: Đâu chỉ có san hô và sinh vật đáy lớn

Làm khoa học đâu chỉ trong một ngày! Nghiên cứu tác động của con người đến rạn san hô Các nhà khoa học của phòng Sinh vật Phù du Biển đã phối hợp với Trung tâm Địa Di truyền học, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) khảo sát vi sinh vật trong rạn san hô vịnh […]

Phát hiện loài mới Protoperidinium smithii H. Doan-Nhu, L. Phan-Tan et L. Nguyen-Ngoc, 2018

Trong chuyến khảo sát Nam cực của tàu  RVIB Nathaniel B. Palmer từ ngày 24 tháng 12 năm 2011 đến ngày 10 tháng 2 năm 2012 do Quỹ Nghiên cứu Khoa học – Hoa Kỳ (NSF-US) tài trợ. GS.TS. Đoàn Như Hải đã cùng với GS.TS. Walker Smith (Viện Khoa học biển Virginia- VIMS) nghiên […]

Hợp tác về khoa học biển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ – Chuyến khảo sát của tàu FALKOR

Trong khuôn khổ hợp tác khoa học giữa Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học Công nghệ Georgia (Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ), được sự ủng hộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà khoa học của Việt Nam và Hoa Kỳ đã […]

Scroll to top