Author: Doan-Nhu Hai

Rạn san hô: Đâu chỉ có san hô và sinh vật đáy lớn

Làm khoa học đâu chỉ trong một ngày! Nghiên cứu tác động của con người đến rạn san hô Các nhà khoa học của phòng Sinh vật Phù du Biển đã phối hợp với Trung tâm Địa Di truyền học, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) khảo sát vi sinh vật trong rạn san hô vịnh […]

Scroll to top