Thứ Bảy, Tháng Ba 28 2020
Call +84 258 3590476

Hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế đầu năm 2018

Nghiên cứu tảo nở hoa

If I knew what I was doing, it wouldn’t be called research.
A. Einstein

Thu mẫu sinh vật phù du vùng biển Ninh Thuận

Giao lưu cùng đoàn khoa học trên tàu Tara

Vân Phong Trip

Cầu Gai

Chuyến khảo sát trên tàu Falkor

MANTA RAY VIDEOCLIP – ANTONY & J.RALPH

Sinh vật phù du vùng biển Riviera

MENU

Back